Muskelnytt

Dette er en liste over ulike artikler og representasjoner fra styret og/eller medlemmer fra Agder.

Artikkel om nytt æresmedlem
Les i Muskelnytt nr. 3-2020 her.

Artikkel om nestleder Jon Magnus Dahl
Les i Muskelnytt nr. 1-2020 her.

Artikkel fra medlemstreff våren 2019 og informasjon om styresammensetning
Les i Muskelnytt nr. 2-2019 her.

Artikkel fra juleavslutning
Les i Muskelnytt nr. 1-2018 her.

Artikkel fra medlemstur til Göteborg
Les i Muskelnytt nr. 3-2017 her.

Informasjon om nytt styre
Les i Muskelnytt nr. 1-2017 her.

Medlem fra Agder deltok på Fagkonferanse i Tromsø
Les i Muskelnytt nr. 4-2016 her.

Bilde fra nytt styre f.o.m. 16.02.16, samt kommentar fra landsmøte v/ leder Syvert Skagestad
Les i Muskelnytt 2-2016 her.

Artikkel fra medlemstreff høsten 2015 og invitasjon til årsmøte 2016
Les i Muskelnytt 4-2015 her.

Artikkel fra medlemstreff våren 2015
Les i Muskelnytt 2-2015 her.

Artikkel fra medlemstur og medlemstreff høsten 2014
Les i Muskelnytt 4-2014 her.

Rapport fra årsmøte 28.02.14 og medlemstreff 12.04.14, samt kommentar fra landsmøte v/ styremedlem Syvert Skagestad
Les i Muskelnytt 2-2014 her.

Utfordringer i Agder
Les i Muskelnytt 3-2013 her.

Foreningens to nye æresmedlemmer, Tonny og Tore Kjell Fløystad
Les i Muskelnytt 2-2013 her. 

Med rullestol i Berlin (skrevet av sekretær Elin Sunde) + artikkel fra medlemstur til Danmark
Les i Muskelnytt 4-2012 her.

Artikkel fra julebord
Les i Muskelnytt 1-2012 her.

Annabelle Despard skrev bok som terapi
Les i Muskelnytt 3-2011 her.

Minneord i anledning Jorunn Mølls bortgang
Les i Muskelnytt 2-2011 her.

Artikkel fra Danmarkstur
Les i Muskelnytt 4-2010 her.

FFM Agder sitt 20-årsjubileum
Les i Muskelnytt 4-2009 her.